Nu börjar klonade djur säljas

Prisbelönta kor och tjurar klonas - nu väntar nästa etiska matdebatt.
Publicerad

Det är snart fem år sedan fåret Dolly föddes och diskussionerna kring kloning tog fart på allvar. Nyligen blossade debatten upp igen då den italienske läkaren Severino Antinori tillsammans med en amerikansk forskarkollega, Panos Zavos, sökt övertyga världen om att kloning är en både praktisk och etiskt acceptabel metod för att hjälpa barnlösa att få barn.

När det gäller djur börjar nu de första företagen att erbjuda sina tjänster. Ett sådant företag är det amerikanska företaget Cyagra, som på sin hemsida visar upp de klonade kalvarna efter den högproducerande priskon Zita.

– Tekniken är långt ifrån klar att användas i stor skala, hävdar dock Heriberto Rodriguez-Martinez, professor i veterinärmedicinsk reproduktionsbioteknologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

I dag föds få djur av klonade embryon som överförts till surrogatmödrar, färre än en av tio födslar. Ännu kan man inte förklara vissa avvikelser i utvecklingen hos klonade foster, speciellt på nötkreatur och svin. Och en stor andel av de kalvar som föds dör inom en vecka efter förlossningen. Forskarna vet att utvecklingen av moderkakan mellan fostret och surrogatmamman är otillräcklig. Men de vet inte än varför missbildningar och tidig fosterdöd inträffar.

Heriberto Rodriguez-Martinez anser ändå att kloningstekniken är acceptabel under vissa förutsättningar.

– Om vi kan reda ut nuvarande problem så kan kloning vara ett alternativ till insemination eller konstgjord befruktning. Man kan då mångfaldiga djur med speciella, önskade egenskaper bara med ett enkelt underhudsprov, förutsatt att tekniken blir bättre och effektivare. Han tvivlar inte på att tekniken kan bli en kommersiellt framgångsrik verksamhet.

– Inte för inte är kloning intressant för starka transnationella bolag. När man ser hur USA och Japan satsar på denna front så kan det bara betyda en sak: det finns pengar bakom hörnet.

– Möjligheterna att producera klonade djur kommer att bero av etiska ställningstaganden och i slutändan på mängden tid och resurser som investeras, säger Heriberto Rodriguez-Martinez.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor