Stjärtfjädrarna lyfter inte fågeln

Fjädrarnas uppgift är att minska luftmotståndet.
Publicerad

Ornitologer och evolutionsforskare har länge trott att fågelstjärtars aerodynamiska funktion är att de ger extra lyftkraft vid start och landning samt tvära svängar. Teorin har byggt på att fågelstjärtar ofta är deltaformade, ungefär som vingarna på en Concorde. Alltså bör den aerodynamik som gäller för det fransk-engelska överljudsplanet också vara tillämplig för fåglar.

Nu har professor Jeremy Rayner och hans medarbetare vid University of Leeds med hjälp av stjärtar, både äkta och av plast, och nedfrysta starar prövat lyftkraftsteorin i en vindtunnel. Detta ganska självklara experiment har veterligen aldrig gjorts tidigare. Det visade sig att en ensam stjärt följer Concordeteorin och ger lyftkraft. Men när stjärten sitter fast på en stare erhålls ingen ökad lyftkraft.

Varför har då fåglar stjärtar? Svaret kom i en uppföljande vindtunnelstudie. Rayner och hans kollegor jämförde de aerodynamiska egenskaperna hos frusna starar med och utan stjärtar och fann att de senare mötte ett betydligt mindre luftmotstånd. Skälet är att stjärten minskar turbulensen i luftflödet som lämnar fågelns bakdel, precis som spoilers på en bil. Vissa stjärtar rentav halverade luftmotståndet!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor