Vad är fel i resonemanget?

Den statistiska risken att drabbas av ärftlig bröstcancer reds ut.
Publicerad

I artikeln förs ett resonemang som jag inte förstår om risken att drabbas av ärftlig bröstcancer. Om ”i en grupp av individer ungefär 80 procent fått bröstcancer” varför är det då fel att säga att en speciell individ ”har 80 procents risk att få denna cancerform”. I en grupp på 10 räknar man ju med att 8 får cancer och att 2 klarar sig. Vad är fel i resonemanget?

HANS LINDHOLM, Pensionerad läkare

Svar: Man kan inte överföra en genomsnittlig risk för en grupp till en individ. Genomsnittliga och individuella egenskaper är helt olika saker,

Hur stor risk en speciell individ löper kan bero på en mängd faktorer, såsom ålder, uppväxtmiljö, levnadssätt, om man röker eller inte, föda och hur stressad man är. Den som aldrig har rökt, äter sunt, lever avspänt och överhuvudtaget har varit mycket litet utsatt för riskfaktorer för ärftlig bröstcancer har troligen en helt annan riskbild än genomsnittet.

Låt oss dra en parallell till trafikområdet. Anta att de cirka 600 personer som omkommer i trafiken varje år också tillhör de 9 miljoner som bor i landet. Då är risken en på 15 000 att en slumpmässigt utvald person kommer att dö i en trafikolycka i Sverige nästa år. Men vilken risk löper då tant Agda som bor i servicehus och som sitter i rullstol? Hon är bara ute i trafiken vid ett fåtal tillfällen varje år. Eller säljaren Anders som tillbringar en stor del av sin arbetstid i bilen på väg till och från kundbesök. Troligen är Agdas risk att drabbas avsevärt lägre än en på 15 000 medan Anders risk nog ligger en bra bit högre.

CECILIA LUNDHOLM, Statistiker vid Örebro universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor