Botemedel mot svengelska

Publicerad
Praktiska komplement i rätt kultur.

Denna handbok tar fasta på svenskars speciella problem med engelska, och förklaringarna utgår från språkets kulturella sammanhang. Den ersätter inte ordboken och grammatiken men utgör ett praktiskt komplement.

Uppslagsordet gymnasium, exempelvis, är på engelska en lokal för fysiska övningar. Skolämnet gymnastik heter physical education, idrottsgrenen gymnastik heter gymnastics. Svenskans gymnasium motsvaras av upper secondary school i Storbritannien och av senior high school i USA.

Och under ursäkta får man lära sig att excuse me används när man besvärar någon men I’m sorry när man redan har gjort fel. Och i Storbritannien har man två ord för advokat, där a solicitor främst biträder sin klient utanför rättssalen och a barrister uppträder inför domstolen.

Handbok i engelska

Svartvik, Jan och Svartvik, Rikard
Norstedts Ordbok

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor