Malaria vanligare än man trott

Ett globalt samarbetsprojekt för att bekämpa malaria har lett till omprövning av hur vanlig sjukdomen är - och hur allvarlig.
Publicerad

Nu revideras tidigare siffror över hur många som dör i malaria varje år. En gammal, ungefärlig uppskattning har varit en miljon människor. I dag talar man om minsta antal döda. Då räknar man med mellan 700 000 och 2,7 miljoner människor.

Varje år smittas 270 miljoner. Allra vanligast är sjukdomen i Afrika, hela 85 procent av alla fall. Sårbarast är barnen, 75 procent av dem som dör är barn. Järnbrist, låg födelsevikt och undernäring ökar deras utsatthet. Dessutom kan sjukdomens återkommande attacker av hög feber med risk för feberkramper störa hjärnans utveckling och leda till subtila försämringar av barnens kognitiva förmåga och beteende. Om inget görs i de afrikanska malariaområdena beräknas att de 400 till 900 miljonerna feberattacker som nu drabbar barn under fem år kommer att fördubblas fram till år 2020.

Det är fattiga länder som är hårdast drabbade, deras ekonomiska tillväxt är bara en femtedel av den i länder med färre malariafall.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor