Sahara blir ännu hetare

Nya klimatsimuleringar förutspår att världens varmaste öken också blir mindre.
Publicerad

Världen runt arbetar forskare med att förutsäga växthuseffektens verkningar. Oftast sker det genom att simulera kommande klimat i superdatorer. Exempelvis har klimatet i Sverige beräknats bli 3,5 grader varmare om hundra år (se F&F 6/00), vilket är klart över det globala genomsnittet på 2,6 grader.

Nu har beräkningar gjorts för Sahara, världens varmaste öken. Prognosen är att Sahara blir mindre, torrare och hetare. Den torraste delen av Sahara, den som får mindre än 50 millimeter regn om året och som praktiskt taget saknar vegetation, växte under andra hälften av 1900-talet. Klimatmodellerna säger nu att sydvästra Sahara kommer att få mer regn och att ökengränsen flyttas norrut. De centrala delarna av Sahara förutsägs dock i slutet av innevarande sekel ha blivit både torrare än tidigare och ungefär 3 grader varmare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor