Språkvetarnas kommentarer

Över 3 300 personer deltog i Forskning & Framstegs ordtävling. Ord som nyttomat, lådvin och elektronisk körning vann över functional food, bag-in-box-vin och drive by wire.
Publicerad
Tillsammans med Svenska språknämnden och Terminologicentrum TNC valde Forskning & Framstegs redaktion ut tio ord som kanske kunde behöva bättre svenska benämningar. Frågan till läsarna i F&F 7/01 var: vad tycker du att de ska heta?

Nu har över 3 300 personer sagt sin mening och svaret är entydigt: det ska vara svenskt.

– Folk tänker ungefär som språkvårdarna, kommenterar Olle Josephson, föreståndare på Svenska språknämndens sekretariat.

Ni F&F-läsare föredrar svenska ord som gör det lätt att räkna ut betydelsen: lindringsvård är bättre än palliativ vård. Är orden sedan korta är det extra fördel – genmat kommer långt före genförbättrad mat – men det är inte nödvändigt. Det långa men genomskinliga universitetsområde får fler röster än det korta men ogenomskinliga campus.

– Det känns skönt att se detta resultat, säger Olle Josephson, det visar att vi på Språknämnden tänker ganska förnuftigt.

Men helt oproblematiskt är det inte:
– Man kan naturligtvis diskutera precisionen i olika ord. Gener finns t ex inte bara i genmat. I en del fall kan olika ord passa bäst beroende på sammanhang: terminalvård är inte alltid det samma som lindringsvård.

Många kommentarer

Men som lekman kan det vara svårt att ta hänsyn till sådana omständigheter. Det var lurigt nog att kryssa mellan olika alternativ. Ändå var tävlingen mycket engagerande. Många som deltagit har kommenterat hur de röstat:

”Absolut inte mervärdesmat!!! Den är inte mer värd om man inte har speciella behov”, skriver Helene Sundborger i en kommentar på sin röstsedel. Och hon får medhåll av Hans Lundgren, som skriver: ”Mervärdesmat är ett dåligt val, vi har redan ett ord i akademins ordlista för ‘av hälsoskäl reglerat kosthåll’, nämligen diet, så varför inte använda dietmat!”

Språk engagerar, men också det som begreppet står för. Det bästa exemplet på det är antagligen genmat, eller genmodifierad mat, som terminologen Helena Palm vill kalla det. Helena Palm arbetar på Terminologicentrum TNC med nya termer inom det heta biologiska området.Forskning & Framstegs läsare faller för det kortare genmat. Bara 4 procent föreslår genmodifierad mat, 11 procent kryssar för förkortningen GMO-mat mot 47 procent som gillar genmat bäst.

”Absolut inte genförbättrad mat! Det ordet innehåller en värdering som absolut inte delas av alla”, skriver Ami Hedenborg som röstar på genmat. Katarina Eskils är lika definitiv när hon skriver ”absolut inte genmat!” och röstar på GMO-mat.

Vilket ord man väljer speglar hur man ställer sig till själva företeelsen att genmodifiera organismer. Men att ett ord som från början verkar positivt laddat kan bli mer neutralt visar ett gammalt exempel som kärnkraft. När språkvårdarna föreslog att kärnkraft skulle ersätta atomkraft kom kritik mot att ”kärn” inte var tillräckligt neutralt och att man försökte normalisera ett laddat begrepp.

Större krav på F&F

– Som lekman kan man använda en massa synonymer och hitta på nya ord och leka med språket, för det är inte så viktigt att det blir exakt och precist, säger Åsa Homér, också på Terminologicentrum TNC.

– Man kan alltid rätta till och förklara och ge exempel. Men om t ex F&F i en och samma artikel använder mervärdesmat, nyttomat, plusmat och turbomat, blir nog läsaren konsternerad och undrande: Menar journalisten samma sak eller är det olika saker han eller hon skriver om?

Kanske kommer både genmat, GM-mat och gentekniskt modifierad mat att existera samtidigt. Precis som både nalle och mobiltelefon används flitigt, men i olika sammanhang.

I en del fall, som kunskapsflykt och elektronisk körning, är läsarna rätt samstämmiga, medan rösterna är mer spridda i fall som lindringsvård, nyttomat, datamobil och nätutbildning. Till stor del beror det säkert på hur oklart det som orden står för är. Elektronisk körning är tydligt avgränsat medan nyttomat är högst oklart.Men även det svårdefinierade kan behöva en benämning. Och finns det då bara ett väldefinierat svenskt ord och ett luddigt utländskt, är risken stor att man faller för det utländska.

Campus med c

Ett enda utländskt ord klarade sig hyfsat i omröstningen och det är campus. De utländska namnen fick i genomsnitt 12 procent, men campus med sina 34 procent drar upp resultatet. Utan campus hamnar de utländska orden under 10 procent.

Litet inkonsekvent kan det tyckas att campus med ”c” hamnar före kampus med ”k” medan kommunikator stavat med ”k” får fler röster än communicator med ”c”. Men Helena Palm har en möjlig förklaring:- Att campus med ”c” klarar sig bättre kan bero på att vi vant oss vid att skriva kommunicera med ”k” men t ex camping med ”c”.

Datamobilen är annars den som tillsammans med lådvinet lockat till flest roliga egna förslag. Även om vi knappast får se annonser med den nya latofonen från Sony Ericsson eller en skylt på Systembolaget som pekar på deras nyinkomna Chateau Papp.

Alla resultat i diagramform

Alla resultat i tabellform

ord röster andel röster

nyttomat 1008 30%
mervärdesmat 679 20%
smartmat 585 17%
funktionell mat 533 16%
functional food 236 7%
medicinmat 177 5%

elektronisk körning 1901 56%
kabelkörning 481 14%
drive by wire 414 12%
trådkörning 343 10%

lindringsvård 1196 35%
slutvård 600 18%
palliativ vård 566 17%
hospicevård 497 15%
föredödenvård 216 6%
terminalvård 157 5%

serverlös 1571 46%
ptp 624 18%
jämlik 398 12%
peer to peer 363 11%
ickehierarkisk 252 7%

lådvin 1436 42%
boxvin 1107 33%
bag in box-vin 289 9%
påslådevin 253 7%

kunskapsflykt 2118 62%
forskarflykt 682 20%
brain drain 221 7%
hjärntorka 178 5%

universitets- /högskoleområde 1370 40%
campus 1136 34%
kampus 579 17%
universitets- /högskolekvarter 204 6%

datamobil 1187 35%
kommunikator 1143 34%
communicator 397 12%
prator 298 9%
mobilie 76 2%

genmat 1615 48%
genförbättrad mat 804 24%
GMO-mat 363 11%
gemomat 211 6%
GM-mat 140 4%

nätutbildning 818 24%
e-utbildning 691 20%
webbaserad utbildning 681 20%
distansutbildning 638 19%
webbutbildning 247 7%
e-learning 177 5%

Alla nya förslag på ord

(h)järnbrist
+käk
+mat [3]
3:e generationens ljudförpestare
3-liters kartongvin
4 in 1 box
4 x 1
Ackisfält
additiv mat
aftonvård
agent
ahayta
akademiby
akademicentrum
akademikampus
akademikeremigration
akademikerflykt [5]
akademikerområde
akademiområde
akademipark [2]
akademisk flykt
akademtrakt
Aktiv mat [4]
aktiv nyttomat
aktiveringsdosa
aktningsvård
alla till alla
alldator
allenhet
allkommunikatör
all-länk
allmobil [6]
Allmobil
allmusik
allnalle [2]
allprator
allserver
allt i allo mobbe
allt i allt-leksak
alltelefon
alltiallo
allt-i-allo
alltiett
alltiettmobil
allvetare
allvård
anhörigvård
användarbaserat
användarnät [5]
användarstyrda kanske
arbete utanför gränserna
arbetskraftsutvandring
asocial inkärning
att gira
autokörning [2]
automatkörning
autostyrning
avancerad mobiltelefon
avbegåvning
avskedsomvårdnad
avskedsvård [8]
avslut [2]
avslutande vård
avslutningsvård [3]
avslutsvård [2]
bag i box
bagvin [3]
bag-vin [2]
baisse-free
Bakteriekäk
bakteriemat
ballongkartongvin
barmhärtighetsvård
bd-flykt
begåvningsflykt [2]
begåvningsflykt
behövs inget ord
berikad mat [9]
berikad mat
bibvin
bib-vin [2]
Big Pac
bildningsby
bilwiredrive
bio-aktiv mat
biomat [3]
björn
Björn Borgare
bojkott
bonusmat [3]
boxtappvin
brain +
brain help [2]
brain+
brainplus
bramat [5]
brevskola
broilerdagis
bröder
bulkvin
burk till burk
burk-skola
burkträning
busstyrning
B-vin
by
bytesnät [2]
bytesportal
både och
bälgvin
bärbar dator
bärbar kommunikationsenhet
bärbar kommunikator
Bärbar kommunikatör
bärbar pc
bästemat
bästförevård
cabledrive
camp
campen
campusitet
campusområde
Carpe diem vård
CC (complexed communication)
centrallös
centrumlös
cgene-o-mod food
chat datorer
chateau de kartong
Chateau de Papp
chateau papp
Chateau-papp
cheek to cheek
chicken race
chipskörning
c-körning
clonmat
com
commobil [3]
communidator
communi-x
comobil
compis
computer to computer
computertalk
Comtop
cyberfood
cybermat
cybermusik
cyberstudier
d.s.h.f.s.f.ö (datorer som har frigjort sig från överheten)
dag för dag vin
damdator
damobil
databaserad utbildning
data-bazar
Datadelning
datafon [8]
datafon,kontaktbar [2]
datakoll
datakoncensus
datakör [2]
datakörning [2]
Datalur [2]
data-lärande
datamobil
datanalle [5]
data-nalle [2]
datanäve
datapool
dataprat
dataskola
datasnack
datastyrning
datastödd utbildning [3]
datatalk
datatelefon [3]
datautbildning
datautbyte
datavänskap
datbildning
datmobil [3]
datomobil [2]
dator till dator [12]
datorbaserad inlärning
datorbaserad utbildning [6]
datordirekt
datorer emellan
datorik
datorkompis
datorkontrollerad körning
datorkörning
datorledd utbildning
datorlärande
datormobil [10]
datornalle
datorprat
datorsamtal
Datorskola
Datorsnack
datorstödd distansutbildning [3]
datorstödd distansutbildning
datorstödd inlärning
datorstödd körning [2]
datorstödd träning
datorstödd undervisning
datorstödd utbildning [8]
datorstödd utbildning
datorstött lärande [2]
Datortelefon [2]
datortelefoni
dator-till-dator
datorunderstödd utbildning
datoräktenskap
Datting
DBU
DBW
dbw-körning
ddatorledd utbildning
de intellektuellas flykt
decentraliserat
decentraliserat
decentraliserat datornät
decentraliserat nät
decentraliserat nät
delade resurser
delaktighet [2]
delat nät
deldatornät
delnings-
delnät [2]
deltagarnätverk
demonät
den sista vården
Designad mat
designmat
dialog
dietmat
different level food
dig till mig
digibilning
digikörning
digilärande
digital driving
digital inlärning
digital kompetensökning
digital skola
digital styrinformation
digital utbildning
digitalgas och signalstyrning
digitalkörning
digitalmedium
digitalstyrd
Digitalstyrning
digitalt lärande
digomobil
direkt [6]
direktanslutning
direktdata
direkt-data-chat
direktgas
direktkommmunikation
direktkommunikation [2]
direktkontakt [6]
direktkopplad
direktkopplade datorer
Direktkörning
direktlänkade
direktnät [3]
direktsamarbete
direktteknik
dist@nsutbildning [2]
distansinlärning
distansnätutbildning [2]
distansstudier
distansutbildning [2]
distansutbildning via internet [2]
distansutbildning via nät
distribuerad [3]
distribuerat nät
distutbildning
dittmitt
diversofon
doggy-bag
Dollymat
drickahelatiden-vin
drive by electronic
droppförpackning
drullerin
DSU (DatorStödd Utbildning)
dtd
dtd (dator till dator) [2]
Dtor till dator
dubbelförpackning
Dunkvin [5]
dålig skattepolitik
dödshjälp [2]
dödsvård
döendevård [3]
döskallevin
e körning
e.o.m.h.o.g.s (ett område med hus och glada studenter)
Earnie
easy drive [2]
e-bildning
e-bok
e-brevskola
e-direkt
edistansutbildning
e-distansutbildning [3]
edisutbildning
e-dosa
e-drag
e-drift
educationsdistrict
e-educator
E-flygning
egocom
egoflykt [2]
egotripp [3]
e-hörning
ejpedalkörning
e-kalender
ekomat [2]
ekonomiförpackning
e-kontroll
E-kunskap
e-kurs [2]
e-körning [18]
el körning
electronic drive
electrowire
elekronisk drift
elektrisk körning
elektriskt körsystem
elektro körning
elektro styrning
elektrodrift
elektrodrivning
elektrogas
elektrokör [2]
elektroköra
elektrokörning [10]
elektron-elände
elektronikdrift
elektronikkörning [2]
elektronikmanövrering
elektronikreglage
elektronikstyrd körning
elektronikstyrning [6]
elektronikåk
elektronisk assistent
elektronisk bilkörning
elektronisk distansutbildning [2]
elektronisk drift
elektronisk fotboja
elektronisk förarkontroll
elektronisk gaspedal
elektronisk inlärning [2]
elektronisk kontroll [7]
elektronisk körlinje
elektronisk körning
elektronisk manövrering [5]
elektronisk reglering
elektronisk styrning [40]
elektronisk styrning?
elektronisk transmission
elektronisk utbildning [2]
elektronisk överföring [3]
elektroniska körsystem
elektroniska reglage [2]
elektroniskt reglage
elektroniskt styrd
elektroniskt styrd körning
elektroniskt styrsystem
elektroreglage
elektrostyrd körning
elektrostyrning
elgas [4]
el-gas
elgas och elstyrning
elitflykt
elkontroll
elkör
el-kör
elkörning [24]
el-körning [2]
elkörninng
elmanövrering [4]
elodrift
elonikkörning
eloped
elostudier
el-pilota
elreglage
elservostyrning
elstyr
elstyrd
El-styrd
elstyrd bil
elstyrd körning [2]
elstyrning [23]
el-styrning
el-styrning
elstyrningssystem
elstyrt
elstödd körning
elära
e-lärande [16]
e-lärande3
e-lärning [4]
emballerat vin
emk (elektro mekanisk körning)
e-mobil
empativård [3]
en ann – en ann
engångsvin
enhetlig
entreprenörsflykt
epilog-vård
epivård
e-plus
equal
e-rövare
e-school
e-skola [6]
e-skolning [2]
essflytt
e-studera
e-studier [4]
e-styrning [6]
e-stödd inlärning
e-stödd utbildning
e-symbios
etappvin
ett värdigt slut [2]
ett-ettnät
e-utbildning [2]
evighetsmat
e-vin (ekonomiförpackningsvin)
evolutionsmat
expertflykt
expertisflykt
expertlykt
expertodus
expertutflyttning
externt lärande
extrahjärna
extratillskottsmat
e-ärande
facilidator
facilitator
familjevård
farvälvård
fatvin
feministisk
festlåde vin
fiberkörning
fiberåka
fickagent
fickbuttler
fickdator [8]
fickhjärna
fickkontor [2]
fickomax
fick-tänkare
filbytarnät
filbytartjänst
filkontor
filsurfing
finalvård [4]
finanskunskap
fixmat
fjollkrubb
fjärrbildning [2]
fjärrinlärning
fjärrkontroll
fjärrkörning [2]
fjärrlära
fjärrmodskurs
fjärrplugg
fjärrstudier
fjärrstyrning [2]
fjärrutbildning [5]
flaskfritt
flaskfritt vin
flatnät
flerdatornät
flerdelat
flerfunktionare
flerfunktionell mat
flerfunktionsmat [5]
flerfunktionsmobil [3]
flerofon
flervägsaccess
flervägsåtkomst
flexibel kunskapsöverföring
flexilog
flygplankörning
flykt till högre lön
flyktigt intellekt
flytande [2]
Flyttesnackare
flyttsvek
f-mat
f-mat (funktionell och frisk mat)
food plus
forskardränage
forskaremigrering
forskarflytt
forskarlyft
forskarmigration
forskarpark
forskarsvinn
forskarutbyte med andra länder
forskarutvandring
forum
FoU-by
fram och tillbaks
framodlad mat
framtidsmat
free drive
freedrive
fridsvård
fridvård [3]
frikopplat
frikörning
Friskmat [8]
friskusmat
friskvårdsföda
friskvårdsmat [6]
från dator till dator
frånvarokurser
fullpåse
fullvård
fulmat
fulvin
funcfood
funka
funkaföda
funkamat
funkarmat
funkis food
Funkis mat
funkisföda
funkiskäk [2]
funkismat [20]
funkis-mat
funkkrubb
funkmat [16]
funk-mat
funktionell föda
funktionella livsmedel [2]
funktionsförbättrad mat
funktionskäk
funktionsladdad mat
funktionsmat [9]
Funktionsmobil
funktionspratare
funktionsstärkande mat
fuskmat [2]
fylletapp
fyrbox
fyrkant
fyrkantsvin [2]
fyrtetravin
fånmat för hypokondriker
fäjkmat
fält
färskvin
förberedande vård
förberedandevård
förberedelsevård
Förbättrad mat
fördelad
fördelningskraft
fördelsflytt
fördödenvård
föredödenomsorg
föredödenvård
förfrid
förlust av goda krafter
förlängda märgen
förmedlare [2]
förmedlingsnät
förmånsflykt [2]
förnuft
förstärkt mat [3]
förädlad mat [2]
förändringsmat
gameboy
gas-el
gdk (gemensam datorkraft) [2]
ge och ta
ge-mat
gemo
gemo produkt
gen
gen designad mat
gen i mat
gen manupulerad mat
gen modifierad mat
genad mat
genaktig mat
genbearbetad mat
genbehandlad mat
gendubbad mat
genetisk mat
genetiskt förändrad
genforaendrad
genformad mat
genföda
genförbättrad mat [2]
genförstärkt mat
genförsämrad mat
genförvanskad mat
genförädlad mat [6]
genförändrad [3]
genförändrad mat [109]
gen-förändrad mat [2]
Genförändrad mat.
genförärndrad mat
genialier
genialmat
genifierad mat
genkost
genkäk [3]
gen-käk
genlivs [2]
genma
genmanipulerad föda
genmanipulerad mat [33]
genmanipulerad mat [2]
genmanupilerad mat
Genmod mat
genmodifierad [3]
genmodifierad livsmedel
genmodifierad mat [105]
genmodifierad mat
genmodimat
genmodmat [2]
genmod-mat
genmomat
Genmo-mat
genodlad mat
genoförändrad mat
genomat [4]
genomföda
genommat
genomtänkt mat
genplusmat
genprodukt mat
genpåverkad
genpåverkad mat [3]
gentekmat
genteknikermat
gentrimmad mat
genutvecklad mat [3]
genväga mat
genvägsmat [4]
genändrad mat [10]
ge-och-ta
geriatrik
GF
GF-mat
giriga hjärnor
gjästvin
globalisering
g-mat [8]
GM-mat
gneförändrad mat
gnistan
god fortsättning!
god mat
godmat (GenmODifierad mat)
good food [2]
GOS (gemensam organsiations struktur)
grannskapsnät
gruppnät
gränslandsvård
gröngräsning
guldtörst
guldvård
ha tålamod
hand till hand
handdator [4]
handdator telefon
handdator,personlig dator
handdatorer
handdatortelefon
handicator
handkommunikant
handmediator
handterminal [3]
handtor
handy
harmoni
helande mat
hemlärning
hemlös
hemtappat
herrelös
Himlavård [2]
himmelsförberedande vård
himmelsk vård [2]
himmelsvård
hiphoppare
hjränflykt
hjränrörelse
Hjälpdatorer
hjälphjärna
hjälpmat
hjärnbrist [3]
hjärn-brist
hjärnbruket
hjärndränage
hjärndränering
hjärnemigration
hjärnexport [2]
hjärnflykt [54]
hjärnflykt
hjärnflytt [5]
hjärnfrjärm
hjärnförslöare
hjärn-härd
hjärnkapitalflykt
hjärnkvarter
hjärnläckage [3]
hjärnsläpp [10]
hjärnstöld
hjärnsvinn [3]
hjärntapp [4]
hjärnutsläpp
hjärnutvandring
hjärnvandring
homogenmat
honorär vård
honörsvård
horisontell [3]
hospice
hospisvård [2]
hugnevård
human fri
humanflykt
humanvård [8]
Husk
hållmat
hårddiskutbyte
hälsofrämjande mat [3]
hälsoförstärkande mat
hälsokost [4]
hälsomat [65]
hälsonäring
hälsoreglerande mat [2]
hälsosam mat
hälsotestad mat
häslomat
högskolecentrum
högskolegård [2]
högskoleområde [2]
högskolepark
högskolsområde
högsätet
hög-vård
hörlur
hösthänsyn
höstvård [2]
i slutat av livet vård
i.f.h.b.b.i.b (ingen flaska här bara box och inget besvär)
i.l.e.s.b.t.å.k (inga linor eller stänger bara tuta å köra
i.S.f.a.g.o.a.g.s (lämnar Sverige för annat guld och andra gröna skogar)
IBI (internetbaserad inlärning)
icke-mekanisk körning [3]
ickemekanisk manöverering
IH
i-landshjälp
IM intelligentmobil
impulskörning
Inbildning [2]
indirekt kontroll
indirekt körning [3]
individuell
infobyte
infodelning
infofon
infomabil
informationsförmedlare
informator
infotainment units
inget liv
Ingrid Frennesson
inlärning via dator
intelektet [2]
intellektflytt
intellektsvinn
intellektuell emigration [2]
intellektuell kapitalutarmning
intellektuell urlakning
intellektuell utarmning
intellektuell utbrändhetsförebyggande åtgärd
intellektuell utflaggning [2]
intellektuellflykt
intellektuellt dränage
intelligens tömmning
intelligensflykt [3]
intelligensflytt
intelligenslänsning
intelligensprotes
intelligent driving
intelligentiaemigration
interaktiv utbildning
interaktivt lärande
inter-lära
internet undervisning
internetbaserad distansutbildning
internetbaserad utbildning [3]
Internet-baserad utbildning
internetbaserat lärande
Internetdistans
Internet-learning
internetskola [3]
internetstödd distansutbildning
Internetstödd undervisning
Internetutbildning [13]
internet-utbildning [3]
IQ emigranter
IQ-emigration
IQ-flykt
IQ-förlust
IQ-nalle
IQ-svinn
IQ-tömning
Itbildning
IT-drive
itil (interaktiv inlärning)
IT-inlärning
IT-länkad utbildning
IT-mobil
itor
IT-ratta
IT-stödd utbildning
it-utbildning
Joakim von anka flykt
jobbflykt
josvin
ju distansutbildning
jämco
jämlek
jämlik dialog
jämlikt
Jämmerlik
jämnviktsnät
jämnät
kabeldrift [2]
kabelgas
kabelkontroll
kabellös körning [2]
kabelstyrning [5]
kammarlärling
kamp
kamphus
kampuskvarter
kamrat
kan-run
kantinvin [2]
kartognvin
Kartongtunna
kartongvi
kartongvin [185]
Kartongvin
kartongvinare
kask
kaskvin
kattongvin
kedjelänk
keep-well food
kika fram till kika fram program
klient till klient
klientnätverk
klokhet
klokkok
klokkäk
klokmaat
klokmat
klokskapscenter
klunk-dunk
kluster miljö
KM (kommunikationsmobil)
knappkörning
knator
knutlös
ko (kunskapsområde)
kollektiv
kollektiv service
kom i form mat
komator
kombidat
kom-dator
komet
komlänk [2]
kommdosa
kommera
kommick
kommie
kommiker
kommobil [3]
kommunikation
kommunikationsexperten
kommunikationsstation
kommunikativ
kommunikatör [10]
kommunikatörer
kommunisator
Kommuniserare
kommunist-nät
komobil
kompanjon-nät
kompetens center
kompetens flykt
kompetens tap
kompetens utarmning [2]
kompetensbortfall
kompetensdränering [2]
kompetensdunstning
kompetensemigration [2]
kompetensexil
kompetensflykt [38]
kompetensflytt
kompetensförflyttning
kompetensförlust [7]
kompetenslackage
kompetensläckage [2]
kompetensorkan
kompetenssvinn
kompetenstapp
kompetenstömning
kompetensutflyttning
kompetent
kompetent mobil
kompis [3]
kompis till kompis [2]
kompisdata [2]
kompiskluster
kompiskommunikation
kompisnät [6]
kompisnätet
komprimerad nyttighet
komtar
komtor
konstgjord mat [3]
konstmat [4]
kontaktdator
kontaktinfo
kontaktmobil
kontaktor [5]
kooperativa datorer
koopnät
korrespondenskurs
korsmat
kostilläggs-mat
kraft mat
kraftdelning
kraftfoder
kraftmat
kranvin [7]
kretsdator
kretskörning
kub vin
kubvin
kulturvin
kund till kund [2]
Kunskapens område
Kunskaps Emigration
kunskapsarea
kunskapsavtapning
kunskapsby [2]
kunskapscentrum [2]
kunskapsdemokrati
kunskapsdrän
kunskapsdränage [2]

kunskapsdränering [12]
kunskaps-dränering
kunskapsemigration
kunskapsemigrering [3]
kunskapserodering
kunskapsexpert
kunskapsflytt [11]
kunskapsfält [2]
kunskapsförlust [4]
kunskapslucka
kunskapslyft
Kunskapsmarknad
kunskapsområde
kunskapsområde/centrum
kunskapsstad
kunskapssvinn [2]
kunskapstapp [2]
kunskapstorka [6]
kunskapsträsk
kunskapstömning [2]
kunskapsutarmning [2]
kunskapsutbyte
kunskapsutflytt
kunskapsutflöde [2]
kunskapsutvandring [6]
kunskapsvandring
k-utflykt
kvalitativ vård
kvalitetsvård
kvarten
kvarting
känslostyrning
kärleksvård [2]
kör med chips
kör med lina
kör med sladd
kör med tråd
köra el-mekaniskt
köra på lina
köra utan mekanik
köra utan snöre
körning
körning genom snörning
labbkäk
lækemat
lageråker
landsflykt
lankörning
lateral
latofon
ledarflykt
ledkörning
ledningskörning
legiomat
leksak
leksakstelefon
Lev Väl
levande mat [2]
levnadsvård
lika nivå
lika så gott-flykt
lika till lika [2]
likanät
like till like
likställd [2]
linalett
linbil
lindrande behandling
Lindrande vård [12]
lindrande vård
lindring
lindringsvård
linkörning [2]
linlöst
livlinevård
livs behandling
livsbejakande vård
livsfinalvård
livsinvestering
livskraft
livskvalitetsvård
livskvalitévård
livslågevård
livslångt ätande
livsmat
livsmedel
livsmedel med hälsopåståenden
livsmobiler
livsslutsvård [4]
livsslutvård [2]
livsstöd intill slutet
livsvård [2]
luftfri box
lugn och ro-vård
lugnt och fint
lugnvård
lyckomat
lycksökare
lådemballagerat vin
lådvin
långtidsvin
långvin [2]
långvård
lägel
Lägelvin
lägel-vin
lägret
läkande föda
läkande mat [2]
läkekost
läkemat [10]
lämplig mat
Lärande genom CD Rom program
lärarlös utbildning
Lärdomscenter
lärdomsort
lärdomsäte
lär-fält
lärkvarter
lärläger
lärocenter [3]
lärocentra
lärocentrum [2]
lärofält
lärokamp
lärokvart
lärokvarter
lärområde…
läronät
läropark
läroplan
Lärosätet
lärozon
lättkörning
lättmätt mat
lättviktsvin
löneflykt
löneflytt
lönejakt
lönesökare
löneutvandring
lös gasat
löskör
lövnät
lövorienterad [2]
m.s.i.ä.s.j (mat som inte är så juste)
m.u.d.i.n.ä (mat vari det ingår nyttiga ämnen)
makromat
mammonfili
manick
manipulerad mat [10]
manipulermat
manmat
marionettdöskörning
marionettkörning [3]
maskinmat
mat [5]
mat för tanklösa
mat som funkar
mat som varar
matecin
maticin [2]
matnyttig mat
maträtt
matucin
maximobil
max-i-vin
maxmat
maxprator
med á mat
meddelare
medialur
medialärande
mediamobil [2]
mediator
medicinsk mat
medikalmat
medikamat
medimat [11]
medmat [3]

Vinnarna

Dessutom delar vi ut stjärnparaplyer, armbandsur, böcker och t-tröjor till:

Cecilia Bengtsson, Ytterby,
Göran Bergman, Härnösand,
Lars Bertil Jonberger, Stockholm,
Betty Cronstrand, Stenungsund,
Lennart Ekman, Ånäset,
Lisa Heedman, Jokkmokk,
Mats Henriksson, Sundsvall,
Ebba Holmgren, Stockholm,
Anita Jonsson, Rabbalshede,
Mirjam Kyyrä, Huddinge,
Stefan Larsson, Uppsala,
Dan-Olof Lindquist, Göteborg,
Stephan Lundberg, Kungälv,
Maria Malm, Nacka,
Aman Mottaqui-Tabar, Upplands Väsby,
Raymond Nymark, Saltsjöbaden,
Åke Perhamn, Sollebrunn,
Hans-Göran Puke, Linköping,
Bo Rejdvik, Malmö,
Michael Söderman, Uppsala,
Ingela Waller, Norrköping,
Margret Östman, Eskilstuna.

Vanligaste egna förslagen

185   kartongvin 16   funkmat
109   genförändrad mat 14   trådstyrning
105   genmodifierad mat 14   vinbox
65   hälsomat 13   Internetutbildning
54   hjärnflykt 13   paketvin
54   påsvin 12   dator till dator
51   tetravin 12   kunskapsdränering
40   elektronisk styrning 12   Lindrande vård
39   mobildator 12   mermat
38   kompetensflykt 11   kunskapsflytt
35   multimobil 11   medimat
34   vård i livets slutskede 11   telefondator
33   genmanipulerad mat 10   datormobil
29   plusmat 10   elektrokörning
28   tappvin 10   genändrad mat
24   elkörning 10   hjärnsläpp
23   elstyrning 10   kommunikatör
22   mobil 10   läkemat
20   funkismat 10   manipulerad mat
18   e-körning 10   nätbaserad utbildning
18   mobiltelefon

10

  slutskedesvård
16   e-lärande