Femtokemin förlegad – attofysiken är här

Genom snabba pulser hoppas forskare kunna studera elektroner inuti atomer.
Publicerad

Ett internationellt forskarlag rapporterar att de tillverkat och uppmätt pulser av röntgenstrålning vilka inte är längre än några hundra attosekunder. En attosekund är en miljarddels miljarddels sekund.

Därmed har fysikens frontlinje i mikrokosmos flyttats fram ännu ett steg. Tidigare låg femtokemin, där kemisterna studerar reaktioner mellan atomer och molekyler genom att ta bilder med miljondels miljarddels sekunders mellanrum, längst fram. Förhoppningen är att den nya attofysiken ska hjälpa forskarna att ta ännu ett kliv framåt och lyckas studera hur elektroner rör sig inuti atomen.

En konkurrerande grupp forskare har dock redan ifrågasatt resultaten. De tror inte att någon ännu har lyckats mäta attopulserna var och en för sig, men möjligen en sammanhängande räcka av pulser.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor