Går tiden långsammare på jorden?

Publicerad

Går tiden långsammare på jorden?Kan man vända på resonemanget i den s k tvillingparadoxen? Fråga:Det lär ju vara så att tiden går långsammare i en farkost som lämnar jorden i hög hastighet – ju närmare ljushastigheten man kommer, desto långsammare går tiden. En rymdfarare i en sådan farkost skulle återvända till jorden och finna att vännerna han lämnat som ung blivit åldringar, medan han själv endast åldrats några år (kanske). Min fråga är: Sett i relation till farkosten så är det ju jorden som fjärmar sig med samma höga hastighet. Varför kan man inte vända på resonemanget och påstå att tiden går långsammare på jorden? ANDERS EJDEMARKEnebybergSvar:Det du beskriver brukar kallas för tvillingparadoxen. Paradoxen består i att två tvillingar som (per definition) är lika gamla plötsligt inte är det längre – bara därför att den ena gjort en resa! Vi lät doktor Hans Ringström, som har forskat i relativitetsteorin, svara på din fråga. Enligt honom är anledningen till att man inte kan vända på paradoxen att det är farkosten som utför handlingen, dvs accelererar och ändrar riktning. Nedan följer Hans svar: Låt mig först poängtera att hastighet är någonting relativt, medan acceleration är absolut. Antag att de två tvillingarna till att börja med befinner sig i vila relativt varandra, och att den ena tvillingen hela tiden beskriver en oaccelererad rörelse. För att de två tvillingarna ska kunna röra sig med en stor hastighet relativt varandra, måste den andra tvillingen först accelerera. För att tvillingarna sedan ska kunna träffas krävs även ett byte av riktning och en decceleration (vilket innebär accelererad rörelse). Det är i denna typ av situation de två tvillingarna har olika uppfattningar angående hur lång tid som har förflutit. Eftersom acceleration är absolut kan man inte vända på resonemanget. HANS RINGSTRÖMDoktor i matematik vid Max Planck Institut für Gravitationsphysik

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor