Gubbe med keps inte farlig

Bilden i medierna av äldre som kör bil är mörk, men dessa personer är faktiskt lönsamma för samhället.
Publicerad

Det är dags att avliva myten om gubben med keps som en säkerhetsrisk därför att han envisas med att köra bil trots att han blivit gammal. Tvärtom är det så att äldre bilförare lever ett aktivt liv och därmed håller sig friskare och belastar samhället i lägre grad.

Men det är inte den bild som medierna ger. Artiklar om äldre trafikanter handlar oftast om säkerhetsrisker, om demens och om tester. De ger sken av att äldre bilförare kör illa, att det är en vedertagen sanning. Men forskningen visar att stigande ålder inte medför att bilföraren blir mer riskabel för medtrafikanterna. Däremot är risken att bli skadad större när kroppen blir äldre.

Satu Heikkinen, forskare vid VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet, har gått igenom artiklar i fyra stora dagstidningar under fem år, och hon är överraskad över att säkerhetsaspekten dominerar så starkt.

– Det stora problemet för den här gruppen är att de har svårt att ta sig runt utan bil, säger hon.

Hennes egen teori om varför beskrivningen blir så sned är att tidningarna skriver om de äldre utan att ha talat med dem. I stället får andra säga vad som är bra för de äldre.

I Finland måste alla bilförare genomgå en läkarkontroll när de fyller 70 för att få sitt körkort förnyat. Följden av detta är att många kvinnor slutar köra vid just 70. Problemet är bara att det inte finns några påvisade säkerhetsvinster med ett sådant sållningssystem. Däremot får människor svårare att ta sig dit de vill.

– Olika krämpor kan göra det svårare att ta sig till hållplatsen eller stationen, eller att stiga av och på bussen eller tåget. Då är bilen mer användbar eftersom den tar den resande från dörr till dörr, säger Liisa Hakamies-Blomqvist, som leder VTIs forskning om äldre trafikanter.

– Vi vet vad olyckor kostar, men vi känner inte så väl till vad det kostar att ha dålig rörelseförmåga, avslutar hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor