Minska knack med kalla avgaser

I moderna motorer som drar mindre bränsle ökar risken för att bränslet tänder för tidigt.
Publicerad

Knackningar i en motor orsakas av att blandningen av bränsle och luft självantänder. I jakten på bränslesnålare motorer är detta ett problem som ökar. Börje Grandin vid Chalmers tekniska högskola har studerat fenomenet och beskriver i sin doktorsavhandling vad som händer i motorn vid knackning.

Vid sidan om de grundläggande studierna har han också utvärderat ett system där man återför kylda avgaser till förbränningen. Det visar sig att temperaturen precis som önskat sjunker i cylindern och att knacket minskar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor