På nätet den 25 mars

Forskarna har numera tagit avstånd från uppfattningen att medeltiden varmörk och statisk. I stället präglades den av förändring, utveckling ochintellektuell utveckling. I några artiklar om medeltiden kan ni t ex läsa omspråket som lade grunden till Västerlandet.
Publicerad

Nu ställs våra begrepp på ända. Man har tidigare trott att det är fysiskahinder som ger upphov till nya arter. Läs om hur forskarna nu ser på hurdet kan gå till i nummer 3/02 av Forskning & Framsteg.

När du landar på en ny flygplats och ska hämta ut ditt bagage, gör du nogsom de flesta: följer med strömmen. Samma princip används nu för att vi skahitta rätt på Internet. Om elektroniska stigar kan du läsa i 3/02 avForskning & Framsteg.

Läs också om hur föräldrarnas anlag turas om i avkommans celler. Med olikaresultat. Den här mekanismen är en viktig anledning till att kloning så oftamisslyckas.

Max Planck var kvantfysikens upphovsman. Men han var en motvilligrevolutionär. Läs den spännande historien om 1900-talets mest framgångsrikateori alla kategorier.

När World Trade Centre rasade till följd av attackerna den 11 september brötden normala Internet-trafiken via bredband samman. Men det tog inte långstund förrän kommunikation upprättades med laser. Läs mer om alternativentill bredband i nästa nummer.

Ja, läs mer i nästa nummer av Forskning & Framsteg!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor