Säkrare blod med ljusbehandling

Att bli smittad i samband med blodtransfusioner är ovanligt, men det förekommer. Om några år blir blodet ännu säkrare, tack vare nya metoder.
Publicerad

Blod som ges till patienter får inte innehålla några som helst smittämnen. Men det har hittills varit omöjligt att förstöra virus, bakterier och parasiter utan att därmed också förstöra funktionen hos olika viktiga komponenter i blodet.

Nu utvecklar ett svenskt företag en metod att desinficera blod som kan bli både enkel och säker. Den bygger på att arvsmassan hos eventuella smittämnen bryts ner genom att B-vitaminet, riboflavin, tillförs blodet. Därefter belyses blodet med vanligt ljus. Riboflavinet fäster vid DNA och RNA, och när blodet belyses bryts arvsmassan ner. Därmed förstörs också eventuella smittsamma organismer och virus, men inte blodets komponenter. Efter ljusbehandlingen är blodet färdigt att användas. Den enda tillsatsen är ju ett livsnödvändigt vitamin som kroppen lätt kan göra sig av med om det blir för mycket av det goda. Om några år kan metoden komma att användas ute på blodcentralerna.

Docent Hans Gulliksson, vid Huddinge sjukhus, har medverkat i en studie av en annan liknade metod där man har kommit närmare tillämpningen. Här används psoralen, ett växtsubstrat, som verkar på samma sätt som B-vitaminet. En nackdel är dock att den aktiva substansen måste renas bort innan produkten kan ges till patienten, vilket fördyrar processen.

– Vi har provat att behandla blodplättar med psoralen, och det fungerar bra. Senare i år kan det bli möjligt att använda metoden som rutin. Nästa blodprodukt som ska prövas är plasma, säger han till F&F.

Numera består en blodtransfusion sällan av helblod, utan patienten får antingen blodplättar, plasma eller röda blodkroppar, s k blodkomponenter. Röda blodkroppar saknar kärna och arvsmassa, blodplättarna saknar också kärna och blodplasma är en lösning av enbart salter, proteiner, fetter och kolhydrater. Vita blodceller har visserligen kärna och arvsmassa, men dessa celler avlägsnas eftersom de vanligen gör mer skada än nytta hos patienten. Arvsmassan har alltså ingen viktig funktion i sammanhanget, på ett undantag när.

– I motsats till de röda blodkropparna har blodplättar mitokondrier, cellens små kraftcentraler. I mitokondrierna finns viktig arvsmassa, men inne i dem är arvmassan skyddad under ljusbehandlingen, förklarar Hans Gulliksson.

Numera är det mycket ovanligt i Sverige att patienter blir smittade i samband med blodtransfusioner.

– Risken är av storleksordningen en gång på miljonen, uppskattar Gulliksson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor