Frysta äggstockar kan duga

Metoden kan komma att hjälpa kvinnor som riskerar att bli sterila efter cancerbehandling.
Publicerad

Vid cancerbehandling dödar strålning och mediciner tumörcellerna. Om även närliggande vävnad skadas, riskerar kvinnor att bli sterila. I tidskriften Nature rapporterar den brittiske forskaren Roger Gosden att äggstockar som förvarats i flytande kväve kan sättas tillbaka, och då fungera så väl att mottagaren kan bli gravid.

Hittills har det bara fungerat i försök med råttor, men förhoppningen är att infrysningsmetoden i framtiden ska kunna användas även på människor.

– Det handlar om att rädda ägganlagen för att i ett senare skede kunna få fram befruktningsbara ägg, säger Lars Hamberger, gynekolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I Sverige drabbas ett hundratal unga kvinnor varje år av leukemi, ett slags blodcancer som dödar de vita blodkropparna. Läkarna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har sparat bitar av äggstockar från 20 sjuka kvinnor, men än har det inte varit aktuellt att sätta tillbaka dem.

Lars Hamberger betonar att långsiktig planering är psykologiskt viktigt för patienterna.

– Det ger dessa svårt sjuka kvinnor signalen att vi inte bara tror att de kommer att överleva, utan även att vi på längre sikt kan hjälpa dem att få barn, säger han.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor