Skrytbyggare tjänar på taktfullhet

Även hos arter som inte lever i par måste hanen visa att han förstår honorna.
Publicerad

Hos trädgårdsmästarfåglar lockar hanen till sig honor med både konstfärdigt arrangerade byggen och parningsdans. Ibland kan honan bli skrämd om hanen dansar på ett alltför aggressivt vis. Nu har forskare sett att de hanar som är bäst på att dämpa sig, om honan blir skrämd, får para sig mest. De hanar som däremot tolkar honans signaler fel är mindre lyckosamma. Tidigare har forskare trott att en finstämd kommunikation bara är viktig hos parbildande arter som delar på vården av ägg och ungar. De nya rönen visar att även polygama fåglar vinner på finkänslighet.

Forskarna har studerat atlasfågeln, en art inom trädgårdsmästarnas släkte, som lever i nordöstra Australien. Som en del av parningsleken bygger hanarna komplicerade konstruktioner av kvistar, löv och mossa. Sedan dekoreras skrytbyggena, och hos atlasfågeln är blått varje parningssäsongs modefärg. Efter parningen börjar hanen imponera på nästa hona, medan honan ensam får vårdnaden om ungarna.

Vissa forskare anser att trädgårdsmästarfåglarnas parningsbestyr är tecken på högt utvecklad intelligens. Ökad möjlighet till kommunikation mellan könen kan därför vara en viktig drivkraft för utvecklingen av intelligensen.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor