Socker från rymden

Jordytan bombarderades med socker för miljarder år sedan. Vad kan detta ha haft för betydelse för livets uppkomst?
Publicerad
Karboxylsyror, aminosyror och andra kolhaltiga molekyler har tidigare hittats i meteoriter. Nu har amerikanska och italienska forskare, på var sitt håll, upptäckt att meteoriter också kan innehålla polyoler, dvs socker och besläktade kemiska föreningar. De nya fynden presenteras i tidskriften Nature.

Sedan länge har vissa forskare antagit att livet på jorden kom i gång tack vare byggstenar som föll ner från rymden i form av komplexa kolhaltiga molekyler. Men det är först nu som man med säkerhet vet att också socker ingick i detta möjligen livgivande råmaterial från rymden. De nya rönen stärker denna teori om livets uppkomst.

Två olika meteoriter har analyserats: Murchinson-meteoriten som föll ner i Australien 1969 och Murray-meteoriten som föll ner i Kentucky i USA 1950. Båda meteoriterna är 4,6 miljarder år gamla och skapades alltså när vårt solsystem var ungt.

Hur polyolerna har bildats i rymden är långt ifrån klarlagt. Men forskarna är säkra på att de sockermolekyler som de funnit i de två meteoriterna härstammar från rymden och inte är föroreningar av jordiskt material. Meteoriternas kolhaltiga föreningar består nämligen av en salig blandning av besläktade substanser, medan biologiska molekyler är mycket mer lika varandra. Materialet innehåller också fler tunga isotoper av väte- och kolatomer vilket tyder på att det kommer från rymden.

– Den moderna genetiska informationslagringen kräver socker, och hur det första sockret kunde kombineras med andra komponenter i arvsmassan har varit svårt att förklara. Fyndet av socker i meteoriterna är därför en viktig pusselbit, säger Nils Holm, geokemist vid Stockholms universitet och sedan länge intresserad av frågor kring livets uppkomst.

Polyoler ska det vara

I artikeln Socker från rymden på sidan 49 står det ”pyroler” på två ställen. Det ska stå polyoler.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor