Verksamt förbud mot antibiotika i foder

Mindre antibiotika i djurfoder minskar problemen med resistenta bakterier rapporterar belgiska forskare i tidskriften Science.
Publicerad
På många håll i världen, dock inte i Sverige, tillsätts antibiotika i djurfoder. Nya forskningsresultat stärker uppfattningen att det med tanke på människors hälsa lönar sig att undvika antibiotika i foder. Det finns samband mellan denna fodertillsats och livsfarliga infektioner i sjukvården.

År 1997 förbjöd EU tillsats av avoparcin i foder. Denna typ av antibiotika hade använts i 20 år i foder och skapat motståndskraftiga bakteriestammar hos husdjuren. Tidigare studier har visat att bakterier som är resistenta mot avoparcin i magen hos fjäderfä och svin också är resistenta mot vancomycin, som används för att bekämpa infektioner i operationssår. Resistenta bakterier kan via kött hamna i människans tarm utan att där ställa till med större hälsoproblem. Men om en person som bär på sådana bakterier blir opererad finns risk att bakterierna hamnar i operationssåret och ger infektioner som inget antibiotikum biter på.

I fjol tog mikrobiologen Greet Ieven vid universitetet i Antwerpen tillsammans med sina medarbetare avföringsprov från 353 belgiska sjukhuspatienter. Knappt en procent av bakterieodlingarna innehöll vancomycinresistenta enterokocker. Siffran kan jämföras med 6 procent, som var läget år 1996 när avoparcin fortfarande användes i foder. Belgiska sjukhus har fortsatt att använda vancomycin i samma utsträckning som tidigare. Därför är vissa forskare övertygade om att orsaken bakom minskade resistensproblem måste finnas inom lantbruket.

– Man måste dock fråga sig om det också kan finnas andra samband. Det kan t ex vara så enkelt att sjukvårdspersonalen har blivit mer uppmärksam på problemet och därför numera tvättar händerna oftare, säger Christina Greko vid Avdelningen för antibiotika, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. I Sverige har avoparcin och liknande substanser varit förbjudna som tillsatser i djurfoder sedan 1986.

Sverige har ett välutbyggt program för övervakning av resistensproblem. Internationellt sett är problemen i Sverige små. Men med tanke på det flitiga resandet runt om i världen finns antagligen även i vårt land ett stort antal personer som bär på antibiotikaresistenta bakterier.

Namnet ska vara Christina Greko

Forskaren som citeras på sidan 51 i notisen *Verksamt förbud mot antibiotika i foder* heter Christina Greko och arbetar på Avdelningen för antibiotika, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor