Månens kratrar

Publicerad

Varför är månens kratrar runda och inte avlånga?Kratrarna på månen ser cirkelrunda ut. Om de har uppstått genom att kroppar har fallit ner på månens yta borde det finnas avlånga kratrar efter de kroppar som haft sned infallsvinkel. Kommentar önskas! nBERTIL KOCHSvar:Tack för en intressant fråga! Faktum är att det dröjde till mitten av 1900-talet innan det blev allmänt accepterat att det är meteoritnedslag som har gjort månens yta ärrig av kratrar. Fram till dess hade frågan om kratrarnas form utgjort själva huvudargumentet mot den tanken. Det är alltså många framstående forskare som har haft samma invändning som läsaren. Skälet till att de flesta nedslag bildar cirkelrunda kratrar är att nedslag i hastigheter av mer än 10 kilometer per sekund leder till en explosion. Då smälter nedslagskroppen och kan till och med förångas. Detsamma gäller en ungefär lika stor volym av själva nedslagsplatsen, i det här fallet månens yta. Detta sker med samma hastighet och kraft som en ordinär, större explosion, vilken ju bildar en till synes cirkulär krater. Kratervolymen som uppstår är omkring tusen gånger större än nedslagskroppens volym. nMAURITS LINDSTRÖMProfessor emeritus i geologi vid Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor