Massgravar i Uppsala

Förra våren påträffades spår av massgravar i Uppsala. Man tror nu att skeletten härrör från det s k långfredagsslaget år 1520.
Publicerad

De massgravar som hittats nedanför Uppsala slott kan innehålla lämningar av hundratals kroppar. Kol-14-datering visar att offren dog i början av 1500-talet, och därför tror forskarna att skeletten härrör från det s k långfredagsslaget år 1520. Vid denna strid drabbade en dansk styrka samman med en svensk bondehär, som efter inledande framgångar krossades av danskarna.

Anna Kjellström, doktorand i arkeoosteologi vid Stockholms universitet, undersöker nu de drygt 50 kranier som hon fått från Upplandsmuseet. Att det handlar om offer som stupat i strid kan hon sluta sig till eftersom skallarna uppvisar omfattande skador som orsakats av skarpa vapen. Dessutom finns de flesta skadorna på vänster sida av kroppen.

– Det är ett vanligt mönster när det gäller stridsskador från handgemäng. Slagen tar på vänster sida eftersom de flesta är högerhänta och man ofta slåss ansikte mot ansikte, säger Anna Kjellström.

Nästa år kommer fynden att visas i en utställning på Upplandsmuseet i Uppsala.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor