Permafrost på Mars

Rymdsonden Mars Odyssey har skickat sina första bilder från Mars. De tyder på att det kan finnas gott om fruset vatten gömt under den röda Marsskorpan.
Publicerad

Mars Odyssey håller på att rita om Mars världskarta. Med sig har rymdsonden instrument som ska kartlägga förekomsten av ett tjugotal olika grundämnen som kisel, syre, järn och inte minst väte. Astronomerna vill kartlägga Mars geologiska historia för att bättre förstå hur vår grannplanet en gång bildades. Ett av Mars Odysseys viktigaste uppdrag är att ta reda på om, och i sådana fall var, det finns vatten på Mars.

– Om man ska åka till Mars med en bemannad rymdfärd vill man landa på en plats där det går att utvinna vatten och syre, säger Johan Warell som är astronom vid Uppsala universitet.

De första Marsresenärerna bör sikta in sig på att landa strax norr om sydpolen. Där har Mars Odyssey nu visat att ett stort område, 300 mil i diameter, av permafrost breder ut sig. Rymdsonden kan inte direkt se det underjordiska frusna vattnet. Däremot har en spektrograf ombord detekterat väte ner till 1 meters djup. Sannolikheten är stor att vätet är bundet i fruset vatten.

Nästa steg för Marsforskarna är att undersöka om det finns rinnande vatten i sedimentlagren under Mars yta. I sådana fall är sannolikheten stor att där spirar någon form av primitivt liv.

– Nästan alla Marsforskare är övertygade om att det någon gång har varit vått på Mars, säger Johan Warell.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor