Priserna i Skåne efter Öresundsbron

Publicerad

Priserna i Skåne efter ÖresundsbronÄr det skorna, maten eller hotellen som har ökat mest i pris i Skåne sedan den fasta förbindelsen med kontinenten öppnades?Statistiska Centralbyrån, SCB, har följt utvecklingen av konsumentpriserna i Skåne för att belysa eventuella effekter av den nya Öresundsförbindelsen.Skillnaderna är inte stora. Från juni 2000 till andra halvåret 2001 har konsumentpriserna i stort sett utvecklats lika i Skåne som i övriga Sverige. Men det finns några undantag.I de tre diagrammen nedan syns prisutvecklingen för kläder och skor, för dagligvaror och för hotell. Men vilket diagram är vilket?Facit på sidan 57.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor