Skadliga datorprogram

Många nya datorvirus under 2001.
Publicerad

Ett skadeprogram som dök upp under förra året var Goner. Förutom att spridas genom automatiska e-brev så utnyttjar Goner också chattprogram som ICQ för att sprida sig. Genom att programmet dessutom stänger av antivirusprogram och brandväggar blir smittade system extra sårbara. Ytterligare ett exempel är programmet Red Code som spreds bland webbservrar med syftet att lägga in en bakdörr så att hackers enkelt kunde ta sig in senare.

Ett annat program, Badtrans, lägger in en s k trojansk häst i datorn och stjäl hemliga lösenord som skickas till vissa förutbestämda e-postadresser. De svåraste typerna av skadliga program är sådana som raderar sig själva efter utfört uppdrag. Trojanen Hooker har den egenskapen. Den stjäl lösenord från datorn och raderar sedan sig själv och kan på så sätt undgå upptäckt. Andra skadliga program låter tillverkaren ta över kontrollen över den drabbades dator. Exempel på det är program som Netbus och Backorifice. Genom dessa program kan datorn fjärrstyras via Internet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor