Sjuk själ i sjuk kropp?

Publicerad
De personer som är svårast att bota fysiskt lider ofta även av psykiska sjukdomar.

Så många som en tredjedel av de patienter som använder mest medicinsk sjukvård bär samtidigt på en dold psykiatrisk sjukdom. En anledning till att dessa människor är svåra att fånga upp är dagens korta vårdtider. Dessutom finns en spridd uppfattning att det är naturligt att fysisk sjukdom också leder till att en person mår psykiskt dåligt.

Anders Lundin är neurolog och psykiatriker och sammanfattar den s k konsultationspsykiatrin – den vård som psykiatriker bedriver i kroppsvården. I nio kapitel beskrivs sedan vilka psykiatriska problem som kan uppstå som en följd av exempelvis stroke, sjukdomar i mage och tarm, cancer och hjärtinfarkt.

Boken ger en god överblick över ett nytt forskningsfält. Den vänder sig främst till sjukvårdspersonal, men även intresserade anhöriga kan känna igen sig och sina sjuka i bokens fallbeskrivningar.

Bokens fullständiga titel: …med ett litet hål för själen. Psykisk ohälsa vid kroppslig sjukdom och skada.

…med ett litet hål för själen

Lundin, Anders (red)
Natur och Kultur

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor