Bra att tillåta barnobduktion

De kvinnor som låter obducera sitt döda spädbarn ångrar sig mer sällan än de som väljer att avstå.
Publicerad

Hälften så många brittiska mammor som låter obducera sitt döda barn ångrar beslutet jämfört med dem som väljer att låta bli. Det visar en studie som presenteras i British Medical Journal. Där ingår 258 kvinnor som mellan 1996 och 2000 förlorade sitt spädbarn eller som fick missfall sent under graviditeten.

Vid en fjärdedel av obduktionerna framkom ny information om varför barnet dött, och i 3 procent av fallen var obduktionen nödvändig för att förklara dödsfallet.

Den vanligaste orsaken till att mammor ångrade att de gett tillstånd till obduktion var att det inte hade framkommit någon klar dödsorsak.

– För att undvika att föräldrar känner sig lurade måste sjukvårdspersonalen förvarna om att det ibland inte går att se varför ett barn dött, säger Judith Rankin som forskar inom s k perinatal epidemiologi vid University of Newcastle.

En viktig lärdom är att föräldrar vill att det ska vara en person som de tidigare haft kontakt med som frågar om de vill ge tillstånd till obduktion. Den frågande ska på ett enkelt vis förklara vad en obduktion innebär och efteråt kunna berätta om resultaten på ett begripligt sätt.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor