Falska läkemedel sprids i u-länder

En tiondel av all medicin som säljs i världen är verkningslös eller direkt skadlig, beräknar Världshälsoorganisationen, WHO.
Publicerad

Verkningslösa vacciner, p-piller av vetemjöl och ögondroppar i form av kranvatten – sådana mediciner står för en stor del av omsättningen i tredje världen. I exempelvis Colombia visade sig hela 60 procent av en grupp undersökta läkemedelsförsäljare saluföra fuskmediciner.

– Mitt intresse väcktes när vi såg att en dryg tredjedel av alla malariamediciner som såldes i Sydostasien inte innehåller den dyra men verkningsfulla beståndsdelen artesunat, säger tropikläkaren Paul Newton vid Oxford University i Storbritannien.

I British Medical Journal skriver han om spridningen av förfalskade läkemedel i utvecklingsländer. Det största problemet är att de verkningslösa, och ibland skadliga, medicinerna åsamkar befolkningen i dessa länder ökad sjuklighet och dödlighet. Dessutom kan dåliga behandlingsresultat ge den felaktiga signalen att vissa bakterier skulle vara resistenta mot antibiotika, när resultatet egentligen beror på att den använda medicinen inte ens innehåller antibiotika.

För att möta problemet krävs bättre regelverk för att kontrollera vilka mediciner som säljs. Det behövs också enkla och billiga testmetoder för att undersöka vad medicinerna egentligen innehåller.

– Men framför allt måste sjuka och anhöriga upplysas om att det faktiskt förekommer fuskmediciner. Pillren är lätta att känna igen om man vet att de finns, jag har testat själv. En informationskampanj som nyligen genomfördes i TV och radio i Colombia gav stort genomslag, säger Paul Newton.

I september sammanträder WHO i Genève, och då kommer frågan om fuskmediciner att finnas på dagordningen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor