Kulturhistoria åter till indianer

På svenska museer finns mängder av föremål som är eller har varit kulturellt viktiga för världens minoritetsbefolkningar. Frågan är var de hör hemma.
Publicerad

På Etnografiska museet i Stockholm står ännu så länge den totempåle som snart ska skickas i väg genom ett återlämningsprojekt. Totempålen förvärvades av en svensk emigrant under tidigt 1900-tal och nådde Sverige 1929. Ursprungligen hade den rests av haislaindianer 1872 i British Columbia i Kanada.

Under 1990-talet har totempålens framtida öde diskuterats. Vissa såg en återlämning som ett prejudikat som på sikt kunde leda till Etnografiska museets upplösning. Kanske var det därför som regeringens beslut om återlämnande 1994 formulerades som att totempålen ska återbördas som en ”gåva”.

Etnografiska museet har fått en nygjord kopia av totempålen att ersätta den äkta med. Nu återstår bara att haislaindianerna får klart det kulturhus som de ska ha totempålen i. När huset står färdigt återsänds originalet. Här hemma kommer Etnografiska museets kopia att resas av representanter för haislaindianerna som ser till att detta utförs enligt gängse traditioner.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor