Hur blir vädret?

Få saker är så komplexa som väder. Även med obegränsad tillgång till mätstationer och datorkraft kommer det sannolikt aldrig att med rimlig precision gå att förutsäga vädret längre än omkring två veckor.
Publicerad

Det faktum att solen värmer upp vissa delar av jordytan mer än andra leder till utjämnande värmetransporter i form av bl a havsströmmar och vindar. Vissa transportvägar är stabila över lång tid, som Golfströmmen, medan luftens rörelser ständigt ändras. Vädret i Sverige blir ibland vackert, ibland dåligt, ibland extremt. Somliga är säkra på att somrarna var varmare och vintrarna kallare förr i tiden, stormarna kraftigare och torrperioderna torrare. Andra tror tvärtom att vädret aldrig har varit så extremt som på senare år.

Hur det ligger till med den saken tar vi upp i en av artiklarna i detta nummers Tema, där vi också beskriver forskningen om en klimatmässig ödesfråga för oss i Skandinavien: kan Golfströmmen komma att försvagas och vårt klimat därmed bli mer likt det i Alaska som ligger på samma breddgrader som vi?

Även i övrigt bjuder vi på sommarläsning som vi hoppas ska intressera. Två artiklar tar upp forskning som kommer att få omfattande praktiska följder. Den svenska tekoindustrin, som länge ansetts både passé och litet tråkig, är på väg att revolutioneras av ny teknik, och den framtida läkemedelsförskrivningen kommer att påverkas i grunden av ökad kunskap om hur våra individuella arvsanlag styr verkan av olika mediciner.

Vi skildrar också den mångtusenåriga kampen om Afghanistan, ett fattigt land som på grund av sitt strategiska läge hamnat i rubrikerna nästan oavbrutet de senaste decennierna. Och som grädde på moset en spännande artikel om det 5 000 år gamla mysteriet med Alvastra pålbyggnad.Givande läsning tillönskas!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor