Mjölk passar inte alla

Finländska forskare kan upptäcka s k laktosintolerans med hjälp av ett enkelt blodprov. Tidigare krävdes omfattande utredningar innan patienten fick rätt diagnos.
Publicerad
När vuxna människor har kroniska magbesvär kan orsaken vara mjölk och mjölkprodukter. Nyfödda klarar att bryta ner mjölksocker, laktos, men den förmågan kan avta med åren. Hos befolkningar runt Medelhavet är laktosintolerans snarare regel än undantag i den vuxna befolkningen. I Finland är var sjätte person drabbad av denna ärftliga åkomma. Bland svenskar är andelen lägre, med undantag av invandrare.

Professor Leena Peltonen och hennes medarbetare vid Biomedicum i Helsingfors har klarlagt den genetiska bakgrunden till laktosintolerans. Det har tidigare varit känt att den bakomliggande orsaken inte ligger i själva laktasgenen, dvs det arvsanlag som kodar för det laktosnedbrytande enzymet laktas. De finländska forskarna har nu hittat en variation som reglerar genen i fråga och som tycks finnas hos alla som inte kan bryta ner laktos. Denna avvikelse kan nu användas för att snabbt ställa rätt diagnos, men metoden används ännu inte rutinmässigt.

Inte allergisk mot mjölk

Den som inte tål mjölk på grund av laktosintolerans är inte allergisk mot mjölk, utan kroppen klarar inte av att bryta ner laktos, dvs mjölksocker. I notisen om laktosintolerans i F&F 5/02, sidan 56 blev rubriken missvisande.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor