Rördrommen på frammarsch

En av våra sällsynta fåglar klarar sig bättre än på länge.
Publicerad

På trettio år har rördrommen, denna vassarnas tutande doldis, ökat kraftigt i antal. Fågeln anses hotad i en stor del av Europa och hör till de fåglar som den svenska Artdatabanken har rödlistat. Vid en inventering 1969 hördes omkring 200 tutande hanar. Nu, drygt trettio år senare, finns över 600 hanar. Fågeln är svår att se och inventeras därför främst med hjälp av sitt läte.

Rördrommen lever i näringsrika sjöar med stora vassar i södra och mellersta Sverige. Hanen håller sig ofta med flera häckande honor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor