Demokrati utan ansvar?

Väljarnas möjlighet att utkräva ansvar av politikerna är alltför begränsad, menar Studieförbundet Näringsliv och Samhälles demokratiråd.
Publicerad

Redan i Västgötalagen stadgades folkets rätt att ”välja och vräka sin kung”. I dag väljer vi riksdag, men hur står det till med möjligheten att ”vräka” en dålig regering? Ny forskning visar att regeringar i Västeuropa som förlorar valen ofta trots det sitter kvar vid makten. Under svensk efterkrigstid har de regeringspartier som förlorat röster i valen ändå i 65 procent av fallen hamnat i regeringsställning igen. Denna brist i dagens proportionella valsystem föranleder Studieförbundet Näringsliv och Samhälles demokratiråd att döpa sin nya rapport till Demokrati utan ansvar.

Under valrörelsen ser ofta både väljare och partier framåt. Löften, prognoser och framtidsmål brukar dominera debatten. Statsvetaren Olof Petersson, ordförande i demokratirådet, föreslår att vi också ska blicka bakåt för att se hur politiken har utfallit under mandatperioden. Ett förslag är att talmannen mot slutet av varje mandatperiod skriver en rapport till väljarna, där regeringens beslut och resultat redovisas så neutralt som möjligt.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor