Einstein hade rätt igen

Albert Einsteins speciella relativitetsteori har nu utsatts för den tuffaste prövningen hittills - och visar sig hålla måttet.
Publicerad

Tyska forskare har med en noggrannhet som är tre gånger bättre än i något tidigare experiment visat att ljusets hastighet är densamma i alla riktningar.

Experiment av den här typen är motiverade av att den moderna fysikens strängteoretiker gör vissa förutsägelser om att ljusets hastighet inte skulle vara konstant i alla riktningar.

Redan år 1887 gjorde de bägge fysikerna Albert Michelson och Edward Morley det första experiment som visar att ljusets hastighet är konstant i alla riktningar. Resultatet blev inte alls vad de hade förväntat sig.

En etablerad sanning i mitten av 1800-talet var nämligen att ett ämne som kallades eter fyller upp varje tänkbart tomrum i rymden. Etern ansågs vara det ämne som ljus behöver för att kunna spridas, på samma sätt som ljudvågor behöver ett medium för att transporteras. Utan eter skulle vi bara ha mörker.

Michelson och Morley hade för avsikt att bevisa eterns existens. Tanken var att visa att ljuset går med olika hastigheter beroende på om det färdas med, mot eller vinkelrätt mot jordens rotation. Men det genialt enkla experimentet visade att riktningen inte spelade någon roll.

När de skickade i väg en stråle som färdades i samma riktning som jordens egen rotationsriktning föreställde de sig att ljusstrålen skulle färdas långsammare än om de lät strålen röra sig mot rotationen. Det skulle bero på att när strålen färdades med rotationen hade den att kämpa mot etern som kom farande i fel riktning. De gjorde om experimentet många gånger men svaret var alltid det samma. Ljuset rör sig alltid lika fort.

Herrar Michelson och Morley bevisade till slut att etern inte finns. Några decennier senare var det dags för Albert Einstein att beskriva ljusets märkliga egenskaper i sin speciella relativitetsteori.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor