Färre svenskar tar sitt liv

Antalet självmord i Sverige minskar. År 1999 tog 1 512 människor sitt liv. Det är drygt 700 färre än under år 1980.
Publicerad

Sedan slutet av 1960-talet har det skett en stadig minskning av antalet självmord. Men fortfarande är självmord den vanligaste dödsorsaken bland svenskar av båda könen mellan 15 och 44 år. Självmord är också mer än dubbelt så vanligt hos män – för varje kvinna som tar sitt liv begår 2,3 män självmord.

Förgiftningar med fasta och flytande medel nyttjas vid vart tredje självmord. Hängning används i en fjärdedel av fallen, medan många väljer att dränka sig eller förgifta sig med gas.

De nya siffrorna kommer från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor