Hjärnskada bakom aggressivt beteende

Oprovocerad aggression kan bero på felaktigt uppfattade ansiktsuttryck.
Publicerad

Många människor brusar lätt upp. Men de patienter som neuropsykologen Mary Best vid Children’s Hospital of Philadelphia, USA, har undersökt är sjukligt aggressiva.

– De blir arga ofta och helt utan anledning. Beteendet gör att de har sönder dyrbara ägodelar, att de förlorar sina makar och också kan hamna i klammeri med rättvisan, säger hon.

Hennes studie tyder på att dessa personer har skador i en del av den främre hjärnloben som bl a tolkar intryck. Hon jämförde hur 24 patienter och 22 kontrollpersoner uppfattade ansiktsuttryck. De fick se en serie fotografier, och patienterna hade mycket svårare att tolka sinnesstämningar än kontrollgruppen. Den största skillnaden gällde neutrala ansiktsuttryck. Kontrollgruppen tolkade dessa som glada, medan patienterna tyckte de var fientliga eller arga.

– Det skulle kunna vara en förklaring till deras till synes oprovocerade ilska. Ute i världen är ju ansiktsuttryck det viktigaste icke-verbala sättet att kommunicera. Uppfattar man att människor runt omkring är arga och hotfulla är det ju inte så konstigt om man blir provocerad, säger Mary Best.

Studien publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor