Internet tar en timme om dagen

Att använda nätet har nu blivit så vanligt att ökningstakten har sjunkit.
Publicerad

Andelen svenska hem som har tillgång till Internet är nu i augusti 2002 omkring 64 procent. Ökningstakten håller dock på att plana ut. Det redovisas i den s k mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet.

Variationen i tillgång mellan olika medborgargrupper är fortfarande stor. Från 85 procent i högre tjänstemanna- och akademikerfamiljer till 18 procent bland ålderspensionärer. Eftersom ökningstakten är något högre bland arbetarfamiljer, studerande samt hos äldre medelålders finns en svag tendens till social och åldersmässig utjämning.

En genomsnittlig dag använder en dryg tredjedel av alla svenskar mellan 9 och 79 år Internet hemma, på jobbet eller på annan plats. Av dessa läser och/eller skriver 63 procent e-brev, medan 43 procent söker faktainformation, 21 procent uträttar ärenden, t ex betalar räkningar, och 13 procent läser dagstidning eller tidskrift.

De som använder Internet gör det hela 65 minuter en genomsnittlig dag.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor