Jetflyg kyler atmosfären

Tidigare beräkningar ser ut att omkullkastas.
Publicerad

Den 11-14 september 2001 förekom ingen kommersiell flygtrafik över USA. Genast utnyttjade forskare detta för att undersöka om de moln av iskristaller som bildas efter jetplan – s k kondensationsstrimmor – höjer temperaturen i de lägre luftskikten. Den internationella klimatpanelen IPCC har tidigare beräknat att ungefär 2 procent av den förhöjda växthuseffekten beror på kondensationsstrimmor.

Strimmorna, liksom de cirrusmoln som är vanliga en mil ovanför jordytan, ger en dubbel effekt. Dels kyler de den lägre atmosfären genom att blockera solljuset, dels värmer de den genom att stänga inne en del av jordens värmestrålning. Det är nettot av dessa båda effekter som är intressant.

Forskare vid University of Wisconsin har nu sammanställt data från 4 000 mätstationer över hela USA avseende skillnaden mellan dygnets högsta och lägsta temperaturer, rapporterar tidskriften Science News. Under den flygfria tredygnsperioden var den genomsnittliga temperaturskillnaden drygt 1 grad Celsius större än normalt. De största skillnaderna – i huvudsak genom högre dagstemperaturer – uppmättes i regioner där kondensationsstrimmor är som vanligast.

Slutsatsen blir att trafikflygplan kyler temperaturen vid jordytan något.

– Detta är ett överraskande resultat, säger professor Kevin Noone vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. En kylande nettoeffekt på över 1 grad är mer än jag skulle ha trott. Att de nya mätningarna skiljer sig från IPCCs beräkningar kan bero på att klimatpanelen enbart tog med kondensationsstrimmorna i sina beräkningar. Antagligen ger strimmorna efter ett antal timmar upphov till en mycket mer omfattande molnbildning, som tydligen har en avkylande effekt.

Kevin Noones förmodan styrks av en annan iakttagelse den 12 september. På bara några timmar spreds sex kondensationsstrimmor från militärflygplan ovanför Washington DC ut från att vara några meter breda till att täcka 20 000 kvadratkilometer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor