Kamp om professorsstolar inget nytt

Striden om historieprofessuren i Lund är över och Kristian Gerner fick tjänsten. En ny avhandling visar att professurer ofta är omstridda tjänster.
Publicerad

Att ha ”rätt” vänner och ”rätt” åsikter spelade stor roll för den som ville bli professor i historia kring mitten av 1900-talet. Det visar Håkan Gunneriusson i sin avhandling Det historiska fältet vid Uppsala universitet. Ett vanligt sätt att manövrera tillsättningarna av de prestigefyllda professurerna i historia var att se till att ”rätt” sakkunniga bedömde de sökande. På så vis kunde man ofta få den kandidat man ville ha på institutionen.

Att vara vetenskapligt meriterad var viktigt, men att ha rätt kontaktnät var ibland ännu viktigare, konstaterar Gunneriusson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor