Politiskt ointresse en myt

De politiska partierna har tappat medlemmar. Men det betyder inte att människors politiska intresse har minskat.
Publicerad

Dagens politiska medvetenhet tar sig olika uttryck. I stället för att gå med i ett parti försöker många påverka sin vardag. Genom att konsumera politiskt, välja boendeform eller spara energi markerar många sina politiska åsikter.

Sociologen Adrienne Sörbom vid Stockholms universitet har i sin avhandling Vart tar politiken vägen? undersökt politiskt engagemang. Hon har djupintervjuat ett par dussin människor i olika åldrar:

– Det vi gör, i stort och i smått, får nästan alltid politiska konsekvenser, menar hon. Det finns en stor medvetenhet om detta i dag, och därför väljer många att försöka påverka genom sitt agerande i vardagen.

Många av de äldre som intervjuats, födda på 1920-talet, anser att de numera är mer delaktiga i politiken, men att de har förlorat sin tidigare tilltro till att politikerna har utvecklingen i sina händer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor