Svenskt kärnkraftstrauma

Sverige är bra på att utveckla alternativ energiteknik, men sämre på att kommersialisera den.
Publicerad

Sverige har gjort stora satsningar på forskning och utveckling inom områdena bioenergi, vindkraft och solvärme. På så vis har en ansenlig teknisk kompetens byggts upp, men denna kompetens har ännu inte nått någon större kommersiell tillämpning. Marknadsutvecklingen är blygsam och de svenska tillverkarna är, med få undantag, små och har marginella marknadsandelar.

Enligt Anna Bergek vid Institutionen för industriell dynamik vid Chalmers tekniska högskola beror det på att vi har två bromsklossar. En handlar om att det finns en osäkerhet inför tekniken som gör tillverkare eller köpare ovilliga att satsa på de nya energikällorna. Den andra är en brist på legitimitet hos de nya energiteknikerna.

I sin avhandling skriver Anna Bergek att trögheten framför allt beror på ett svenskt ”kärnkraftstrauma”. Det innebär att förnybar energiteknik har setts endast som ett substitut för kärnkraften, och inte som en potentiell tillväxtsektor.

Nu har dock den svenska regeringen beslutat att satsa 30 miljoner kronor på solcellsteknik för att underlätta teknikens kommersiella användning i Sverige och globalt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor