Antimateria fångad i en bur

Partikelfysiker vid Cern har tillverkat den största mängden antimateria någonsin.
Publicerad

Sedan i somras har 50 000 antiväteatomer sett dagens ljus. Antivätet ger forskarna möjlighet att studera materiens egen spegelvärld. Den positivt laddade protonen i kärnan motsvaras i antivärlden av en negativt laddad antiproton.

Forskarna fångade in antimaterien i en bur i form av ett elektromagnetiskt fält. Den får inte komma i kontakt med vanlig materia, eftersom materien och antimaterien omedelbart skulle förinta varandra.

– Det finns många skäl att vara nyfiken på antimateria, säger Kerstin Jon-And, professor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet.

– I naturen finns en fundamental symmetri som ligger till grund för den s k standardmodellen för partikelfysik. Symmetrin kräver att massa och livstid hos en partikel har exakt samma storlek som dess antipartikel har, säger hon.

Om partikelfysikerna skulle hitta antiväte som exempelvis inte väger lika mycket som vanligt väte skulle världens fysiker få problem. Grundlagen om hur naturen beter sig skulle man då vara tvungen att skriva om.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor