Mångsidigt järnpulver

Järnpulver kan användas till mer än att förlänga hållbarheten hos mat.
Text Per Engdal
Publicerad

Pulvermetallurgin är att betrakta som en liten nisch inom järn- och stålindustrin. Järnpulver är i dag en högteknologisk produkt, och den typ som används i syreabsorbenter i livsmedelsförpackningar för att förlänga matens hållbarhet är ett s k svamppulver som tillverkas genom reduktion av en högren järnoxid. Samma typ av produkt används för övrigt som järntillsats i vissa livsmedel. Ett svamppulver karakteriseras av en mycket stor yta, vilket gör det lämpligt för många kemiska processer. Vanligt järnfilspån fungerar inte eftersom partiklarna inte är tillräckligt reaktiva.

En annan tillämpning som knyter an till artikeln är s k värmepåsar (kroppsvärmare). Detta är en mycket stor produkt i Japan, där flera miljarder påsar säljs varje år. Själva principen är densamma som för absorbenter, men här är det värmen som genereras vid oxidationen som man önskar ta till vara.

PER ENGDAHL
marknadschef på Höganäs AB

Text Per Engdal
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor