Gamla professorer

Schablonbilden av professorer - att de är gamla och vithåriga - börjar bli sann.
Publicerad

Dubbelt så många universitetslärare och forskare når pensionsåldern 2001-05 som tio år tidigare. Och under åren 2006-10 sker ytterligare en fördubbling, visar ny statistik från Högskoleverket. Orsaken är att de stora årskullarna födda på 1940-talet börjar fylla 65.

I dag är mer än hälften (52 procent) av Sveriges professorer över 55 år! Men skillnaderna mellan olika ämnesområden är stora. Psykiatri har den högsta andelen: 78 procent. Andra områden med många professorer över 55 år är socialvetenskap (67 procent), religionsvetenskap (65 procent), språkvetenskap (62 procent), historia och filosofi (60 procent), kirurgi (57 procent) och ekonomi (56 procent).

Många tekniska och naturvetenskapliga ämnen, t ex informationsteknik, kemi, fysik och biologi, har en betydligt yngre professorskår.

Påfyllningen underifrån går inte så lysande. Antalet nyantagna doktorander har nämligen stagnerat på senare år.

– Det är uppenbart att antalet forskarstuderande i dag inte räcker till, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor