Medeltiden aktuell på nytt

Dagens intresse för medeltiden kan ses som ett uttryck för lekens återkomst bland vuxna. Samtidigt sker en positiv omvärdering av epoken.
Publicerad

Medeltiden är inne. Jan Guillous medeltidsromaner säljer som smör, Medeltidsveckan på Gotland drar 100 000 besökare, och växande sällskap leker medeltid som aldrig förr. Nu har denna trend undersökts etnologiskt.

– Vi ser ett globalt medeltidsintresse och att romantikens positiva medeltidsbild återuppväcks, säger etnologen Lotten Gustafsson vid Stockholms universitet. Hon har undersökt dagens syn på medeltiden i avhandlingen Den förtrollade zonen. I Medeltidsveckan på Gotland manifesteras ett historieintresse som är en del av ett identitetssökande, där man blickar både bakåt och framåt i tiden:

– Medeltiden har alltmer fått karaktären av ett mytiskt motsatsland dit vi projicerar både vad vi saknar i vår egen samtid och vad vi inte vill kännas vid hos oss själva. Medeltidsmänniskan har i den processen blivit något annat, något vi kan spegla oss i.

Intresset är faktiskt så stort att det under ett år nuförtiden hålls fler tornerspel än det sammanlagt gjorde under hela medeltiden och renässansen i Sverige!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor