Omröstningsresultat: Behåll de proportionella valen!

Läsarna vill ha kvar de proportionella valen. Motivet är att riksdagen bör avspegla väljarkåren.
Publicerad

I Forskning & Framsteg 6/02 inbjöds läsarna att rösta om olika valsystem till riksdagen. Valet stod mellan det nuvarande proportionella systemet och ett majoritetssystem med enpersonsvalkretsar. Man kunde rösta med vykort, på vår webbplats och i vår monter på bokmässan i Göteborg. Nära 1 000 personer deltog.

De flesta, 65 procent, vill behålla det nuvarande systemet. Det viktigaste argumentet, anfört av nära hälften av dem som röstat på proportionella val, är att riksdagen bör avspegla väljarkårens sammansättning. Argumentet att proportionella val tvingar fram förhandlingar och samarbete mellan riksdagspartierna kom långt efter, möjligen något överraskande. Och endast 3 procent vill behålla detta system för att det fungerar så bra.

Ungefär 35 procent röstade för att ändra Sveriges valsystem till majoritetsval i enpersonsvalkretsar. Att detta skulle innebära ett mycket tydligare inslag av personval är intressant nog inte det centrala argumentet, utan huvudmotivet bland de röstande är att det blir möjligt att bilda majoritetsregeringar som kan föra – och så småningom ställas till svars för – sin utlovade politik.

Statsvetaren Olof Petterson efterlyser nu en nyanserad författningsdebatt, apropå problemen med regeringsbildning efter valet i september:

– Att så många som en tredjedel trots allt är för ett ändrat valsystem är en tydlig påminnelse om de problem som ibland uppstår med de proportionella valen. Men att byta system helt och hållet kan ju skapa helt nya problem, och man ska också vara medveten om att det aldrig finns något perfekt system.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor