På nätet den 27 december

Diamanter kommer i framtiden att bli var mans egendom. Om diamanter förelektronik och andra nyttigheter kan ni läsa i nästa nummer.
Publicerad

Så länge bilen har funnits har den varit föremål för våra framtidsdrömmar.Vad som verkligen skulle kunna revolutionera våra bilar och vad som faktisktkommer att hända de närmaste åren kan ni läsa om i det första numret av år2003 års årgång.

Lindberg, Lindkvist, Bergström – naturen har inspirerat oss till våravanligaste efternamn, näst son-namnen. Kring sekelskiftet uppmanadessvenskarna att ta sig nya namn. Det har de fortsatt med. Men dagens nya namnär mer internationella. Läs mer i Forskning & Framsteg.

Kan en katt samtidigt vara levande och död? Ett av fysikens klassiska tankeexperiment börjar nu bli verklighet – fast förljuspartiklar, atomer och elektriska strömmar. Läs om Schrödingers kattungari nummer 2/03 av Forskning & Framsteg.

Allt färre svenska barn vaccineras mot mässling. Ju fler som är oskyddade,desto större är risken för epidemier. Läs mer om det i nummer 1/03.

Vad är sanning? Inget kan verka lättare. Ändå har det sedan filosofinsmorgon varit föremål för dispyter. I nästa nummer av Forskning & Framsteg.

Frustande, aggressiva och liderliga bestar – så beskrevs bergsgorillornaav tidiga upptäcktsresande. Trots de senaste årtiondenas svåra förhållandeni gorillornas hemtrakter i Rwanda har forskningen kunnat fortsätta och visapå deras fromsinta, försynta och tillbakadragna karaktär. Läs om det i nästanummer av Forskning & Framsteg.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor