Sanda inte cykelvägarna

Om vi väljer att ta cykeln beror mest på väglaget.
Publicerad

Halt väglag är den yttre omständighet som vintertid främst påverkar vårt val av färdsätt, oavsett om det gäller bil, buss, cykel eller gående. Det visar en kartläggning av våra resvanor med fokus på vintern.

På sommaren går tre av fem svenskar mer eller mycket mer, och fyra av fem cyklar mer eller mycket mer. Bilåkandet är däremot relativt konstant, medan hälften anger att de åker mer buss på vintern. Det visar en enkätundersökning där 500 personer i Helsingborg, Jönköping, Linköping, Örebro och Umeå fått svara.

Siffrorna förvånar inte Anna Bergström som forskar vid Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping och skrev sin avhandling om cykelvägar vintertid. Hon såg att vintercyklandet på en del ställen minskar till en tiondel jämfört med sommaren, och hon frågade sig om det fanns något som man kunde göra för att hålla uppe cyklandet.

– Det finns stora miljövinster med att få folk att fortsätta cykla. Flertalet som ställer cykeln hemma tar nämligen bilen i stället, säger Anna Bergström.

Hennes forskning inriktades på dem som arbetar på en stor arbetsplats i Linköping. Idén var att vintertid förbättra cykelvägarna från ett bostadsområde till arbetsplatsen och se om det påverkade valet av transportmedel.

Nu blev experimentet inte så välkontrollerat som Anna Bergström hade önskat. När cykelvägarna saltades, började hundägarna i området klaga och skriva insändare i lokalpressen. Anna Bergström blev tvungen att avslöja sitt dittills hemliga experiment och offentligt försvara saltningen.

Salt är bättre än grus för cyklister. Sandning orsakar många punkteringar och halkolyckor, och gruset ligger ofta kvar i drivor fram till i maj.

– Man skulle kunna säga att gruset, sett över en hel vinter, sänker cykelbanans friktion i stället för att höja den, säger Anna Bergström.

Var då det tvååriga experimentet en framgång?

– Jag kan se tendenser till ökat cyklande när underlaget blir bättre. Men jag är inte tvärsäker. Helt klart är i alla fall att folk säger att de skulle cykla mer om underlaget vore bättre.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor