Solljus förstärker giftverkan

Skadliga förbränningsprodukter är farligare än man trott.
Publicerad

Att bilarnas avgaser och röken från vedeldning och bränder innehåller cancerframkallande och miljöskadliga ämnen har varit känt länge. Men att giftverkan hos en grupp av dessa ämnen förstärks när de utsätts för UV-strålning är en nyhet. Det handlar om ofullständigt förbrända kolväten, s k polyaromatiska kolväten (PAH). Ämnen från denna grupp kan också förekomma i oljespill.

Ann-Sofie Wernersson, miljöforskare vid Göteborgs universitet, har funnit att vissa PAH blir flera hundra gånger giftigare när de utsätts för solljus. När dessa ämnens giftverkan testas rutinmässigt i laboratorier tar man inte hänsyn till detta.

Utsläppen av PAH har minskat under senare år, men gifter från tidigare utsläpp ligger lagrade på bottnen av sjöar och kustvatten. Särskilt kraftigt förorenade är bottensediment i hamnarna. När dessa muddras finns risk att stora mängder PAH frigörs och skadar olika livsformer i havet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor