Sotet värmer

Partiklar av svart sot i atmosfären bidrar till klimatförändringarna.
Publicerad

Vid ofullständig förbränning av kol, biobränslen och diesel bildas luftburna partiklar av svart sot. I lufthavet svävar en mängd olika finfördelade partiklar, s k aerosoler, och dessa har i allmänhet en avkylande effekt. De svarta sotpartiklarna utgör dock undantag, eftersom de bidrar till atmosfärens uppvärmning, rapporterar nu tidskriften Science. Bara koldioxiden har större effekt än sotpartiklarna när det gäller klimatstörande utsläpp.

I motsats till många andra luftföroreningar är sotpartiklarna kortlivade. Därför har de sin största verkan regionalt. Forskarna föreslår att utsläpp av sotpartiklar kan förklara varför nordöstra Kina allt oftare lider av svår torka, medan översvämningar blir allt vanligare i landets sydöstra delar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor