En stjärna som föll

Nyligen avslöjades nanovetenskapens världsstjärna, 32-årige Hendrik Schön, som en bluffmakare.
Publicerad

Resultaten var litet för bra och kurvorna som han publicerade var för perfekta. Men i stället för att ana att allting inte stod rätt till tog forskarvärlden Schöns s k fälteffekttransistor till sitt hjärta. Den kunde reglera strömmen till helt nya material som ännu inte används i dagens mikroelektronik. I slutet av sin korta karriär gjorde han också revolutionerande insatser inom molekylelektroniken.

Problemen började när andra forskargrupper runt om i världen försökte göra samma slags experiment som Schön. Ingen lyckades uppnå de fantastiska resultat som han hade redovisat. Redan i våras upptäcktes att han i flera av de vetenskapligt publicerade artiklarna hade använt samma kurva – men med olika värden. Hans arbetsgivare – det respekterade Bell Laboratories i New Jersey, USA – tillsatte en expertgrupp för att granska ett urval av hans artiklar. Resultatet blev nedslående: 16 av 24 artiklar visade sig innehålla fusk.

– Den riktigt stora bluffen är inte de förfalskade resultat som man upptäckte från början, utan att mycket han anser sig ha mätt på inte ens tycks ha existerat, säger Göran Wendin som är professor i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

De vetenskapliga tidskrifterna som publicerat Schöns artiklar får nu kritik för att inte ha varit så kritiska som de borde. Inför en publicering granskas varje artikel av ett antal forskare som är mycket kompetenta inom sitt fält. De rekommenderar tidskriften att publicera eller inte publicera artiklen.

En av kritikerna är Nobelpristagaren i fysik Robert Laughlin. I en artikel i den utpekade tidskriften Nature säger han i en intervju:

– Redaktörerna har definitivt varit medskyldiga. De valde med flit granskare som de visste skulle vara positiva.

Men Natures fysikredaktör försvarar sig med att så inte varit fallet. Det fanns inte någon anledning att misstänka Schön eftersom han kom från ett högstatuslaboratorium.

– Det här förstör förtroendet forskare emellan. Läxan är att man inte får ha så bråttom och gripas av att alla rusar åt samma håll, säger Göran Wendin.

Nanoteknologin överlever Schöns förfalskade forskningsrapporter. Den har gått fram långsamt på bred front ända sedan 1980-talet. Och även fälteffekttransistorn har en framtid.

– Forskningsområdet är fortfarande lika intressant, men här är vi tillbaka på ruta ett, säger Göran Wendin.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor