Ett talande ansikte

Datoransikte hjälper personer med hörselskador.
Publicerad

För den gravt hörselskadade hjälper det mycket att se den som talar för att tolka vad han eller hon säger. Därför kan det vara mycket svårt, även med extra hörselhjälpmedel, att förstå tal i telefon. Om båda parter har en bildtelefon hjälper det, men bildtelefoner är ovanliga i dag.

En lösning kan vara att med hjälp av dator skapa ett konstgjort ansikte som mimar till rösten i telefonen. Sådana system finns att köpa, men eftersom kvaliteten är låg är de inte till någon nytta för gravt hörselskadade.

– Om man kunde vänta med att återge ansiktsrörelsen tills hela meningen är sagd, så skulle problemet vara mycket lättare, säger professor Björn Granström vid Institutionen för tal, musik och hörsel vid Kungl Tekniska Högskolan.

Det får inte vara en fördröjning på ens en halv sekund för annars blir det problem med det man kallar turtagning. Det är de signaler vi skickar till varandra för att markera att vi vill fortsätta prata eller lämna över ordet. Björn Granströms grupp experimenterar med små rörelser i ansiktet som visar att man fortfarande talar och vill ha kvar initiativet.

Lösningen är att nöja sig med att ansiktet visar de rörelser som är typiska för olika talljud nästan samtidigt med talet.

Målgruppen är gravt hörselskadade men under arbetets gång har nya målgrupper dykt upp. En stor och oväntad grupp är personer med normal hörsel, men som arbetar i bullrig miljö. Även dem skulle ett syntetiskt ansikte kunna hjälpa att tolka tal.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor