Ozon minskar skogens tillväxt

Dagens gränsvärden för ozon är inte tillräckliga.
Publicerad

Marknära ozon är ett hot mot människors hälsa men skadar även växter. Därför finns gränsvärden för hur mycket ozon som luften får innehålla.

Gränsvärdena ger dock inga garantier för att skogens tillväxt inte påverkas, framkommer det i en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. Lena Skärby vid Botaniska institutionen har gjort experiment med barrträd. Hon har funnit att granar kan förväntas minska sin tillväxt med 1 procent om de utsätts för koncentrationer som motsvarar det nuvarande gränsvärdet. Men vissa gransorter är mycket känsligare och kan minska sin tillväxt upp till sex gånger mer.

Det marknära ozonet bildas när förorenad luft utsätts för solljus.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor